Anasayfa

Bîrûnî’nin ayın çeşitli durumlarını gösteren çizimiEbu Reyhan Muhammed el-Biruni (362/973-440/1048) zamanının en büyük bilimcisi olmanın yanı sıra aynı zamanda dilcilik, tarih ve edebiyat ve şiir konularında da uzman birisiydi. Bu alanlarda yapmış olduğu çalışmalar onu İslam bilim tarihi alanında eşsiz birisi yapmaktadır.

Biruni bugünkü Özbekistan, İran, Afganistan, Pakistan ve Hindistan bölgelerinde yaşadı ve yirmi beşi halen mevcut bulunan yüz kadar eser telif etti. Bunlar arasında en mühimleri astronomi, matematik ve Hindistan’daki kültür üzerine olan eserleridir. Biruni pek çok ilimde söz sahibi birisiydi ve onun bilim ve kültür üzerine olan fikirleri yirmi birinci yüzyılda bile hâlâ insanlara ilham vermektedir. Biruni üzerine pek çok çalışma yapılmış olmasına rağmen şimdiye kadar onun hayatı ve eserleri bir bütün olarak ele alınmamıştır

İslam Medeniyeti içerisinde yer alan bilim tarihindeki en önemli kişilerden birisi olan Biruni ile ilgili daha kapsamlı çalışmaları başlatmak üzere biz bu sempozyumu organize ediyoruz